Dolors Picazo

Del 13 de novebre al 15 de desembre de 2014, Peces de Petit format de Dolors Picazo a El Cau del Llop.

L’exposició mostra un centenar d’obres de petit format, que presenten variades composicions realitzades amb collages de robes i papers trobats d’aquí i d’allà, amb grafismes i dibuixos que integren els diversos materials…Cada una de les peces ha estat concebuda individualment, però hi ha certs punts de contacte, el que convida a qui les veu a crear combinacions de 2, 3, 4 o més petites obres, amb un relat nou, col·leccionant… Dolors Picazo.